پرچم رومیزی برش لیزر

پرچم رومیزی دو رو لیزر کد 117

مشخصات : جنس پارچه : ساتن براق نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 20 * 30 نوع پایه : پایه نفیس کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها…
پرچم رومیزی دورو لیزر

پرچم رومیزی دو رو معمولی کد115

مشخصات : جنس پارچه : ساتن مات نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 20 * 30 نوع پایه : پایه نفیس کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها…
پرچم رومیزی دورو معمولی

پرچم رومیزی دو رو ساتن کد Fms101

مشخصات : جنس پارچه : ساتن نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 20 * 30 نوع پایه : پایه استیل کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها و…
پرچم رومیزی ساتن

پرچم رومیزی دو رو ساتن کد Fms102

مشخصات : جنس پارچه : ساتن نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 20 * 30 نوع پایه : پایه استیل کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها و…
پرچم رومیزی ساتن

پرچم رومیزی تی کد Fmt101

مشخصات : جنس پارچه : ساتن نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 10 * 30 نوع پایه : پایه تی کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها و…
پرچم رومیزی تی

پرچم رومیزی پفکی کد Fmp102

مشخصات : جنس پارچه : جیر نوع چاپ : چاپ پفکی ابعاد پرچم : 20 * 30 نوع پایه : پایه سنگ کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها و…
پرچم رومیزی پفکی

پرچم رومیزی پفکی کد Fmp101

مشخصات : جنس پارچه : جیر نوع چاپ : چاپ پفکی ابعاد پرچم : 20 * 30 نوع پایه : پایه استیل کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها و…