پرچم تشریفات گلدوزی

درفش

مشخصات : جنس پارچه : مخمل نوع چاپ : گلدوزی ابعاد پرچم : 90 *  150 نوع پایه : پایه خورشیدی کاربرد : ارگانهای نظامی توضیحات :هر شرکت یا سازمان…

پرچم تشریفات تی

مشخصات : جنس پارچه : ساتن مات نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 45*  150 نوع پایه : پایه تی کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها و…
پرچم تشریفات تی

پرچم تشریفات مخروطی کد404

مشخصات : جنس پارچه : ساتن مات نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 90 *  150 نوع پایه : پایه خورشیدی کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها…
پرچم تشریفات مخروطی

پرچم تشریفات لمینت کد 802

مشخصات : جنس پارچه : ساتن مات نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 90 *  150 نوع پایه : پایه خورشیدی نقره ای کاربرد : شرکتها ، همایشها…
پرچم تشریفــات لمینت

پرچم تشریفات مخروطی 403

مشخصات : جنس پارچه : ساتن مات نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 90 *  150 نوع پایه : پایه خورشیدی نقره ای کاربرد : شرکتها ، همایشها…
پرچـــم تـــشریفات مخروطی

پرچم تشریفات مخروطی کد 402

مشخصات : جنس پارچه : ساتن مات نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 90 *  150 نوع پایه : پایه خورشیدی کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها…
پرچم تشـریفات مخروطی

پرچم تشریفات مخروطی کد 401

مشخصات : جنس پارچه : ساتن مات نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 90 *  150 نوع پایه : پایه خورشیدی کاربرد : شرکتها ، همایشها ، نمایشگاهها…
پرچم تشریفات مخروطی

پرچم تشریفات مخروطی کد 400

مشخصات : جنس پارچه : ساتن مات نوع چاپ : چاپ دیجیتال ابعاد پرچم : 90 *  150 نوع پایه : پایه خورشیدی نقره ای کاربرد : شرکتها ، همایشها…
پرچـــم تـــشریفات مخـــروطی