پرچم بادبانی در محیط هایی همچون موارد زیر میتواند بهترین بستر تبلیغاتی برای به نمایش گذاشتن  تبلیغات شما باشد . کاربرانی که  جذب این نوع تبلیغات میشوند مطمئنا به صورت هرمی به جذب مشتری بیشتر اشاره دارد . این محیطهای مناسب میتواند گزینه های زیر باشد :

  • نمایشگاه های بین المللی ، نمایشگاه کتاب  و …..
  • استفاده در ورزشگاه ها  و استادیوم ها
  • نصب در کنار جاده ها
  • پیست های مسابقات دوچرخه سواری  و رالی و اسکی …
  •   انواع فروشگاه های زنجیره و هایپرمارکت ها
keyboard_arrow_up